Fødsel

Fødsel registreres på baggrund af jordmoderanmeldelse. Forældre anmelder selv, hvis ingen jordemoder har
medvirket ved fødslen.

Hvis forældrene ikke er gift, og de ønsker at være fælles om omsorgen og ansvaret for barnet, indgives en
Omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel. Denne giver fælles forældremyndighed. Erklæringen kan indgives digitalt på www.borger.dk