Fællessang med Grotrian-samler

Dato
Tirsdag d. 3. november 2020, kl. 19:30

Denne fællessangsaften står i den nyligt afdøde digter Simon Grotrians tegn. Vi skal synge 10-15 af hans helt særegne og meget spændende salmer, som nyligt er blevet sat i musik af Sions Kirkes organist Johan Sigvard Jensen.

Mange modsætninger mødes i Grotrians digte: Det vilde og det ordnede, leg og alvor, det konkrete og det guddommelige. Derudover spiller referencer til den kristne mytologi og den religiøse erfaring en væsentlig rolle i forfatterskabet.

Simon Grotrians salmedigtning arbejder således med forvandlingens kunst og skaber overraskende billeder, og både skæve og smukke øjeblikke. Dette er bestræbt afspejlet i musikken, som er et forsøg på at skrive nyskabende fællessangsmelodier, der samtidig er solidt rodfæstet i tradi-tionen. Vel mødt til en spændende og anderledes fællessangsaften.